aktivnosti

Konferencije

Konferencije

Drugi znanstveno-stručni skup

 Plakat za drugu konferenciju 1

Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a održat će se online 25. i 26. veljače 2021. godine

Cilj je skupa prikazati odnos jezika i svijeta u sveučilišnoj jezičnoj nastavi i šire. Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora organizacijom ovog znanstveno-stručnog skupa nastoji, između ostaloga, promovirati ulogu lektora u znanstvenoj i nastavnoj zajednici. Sveučilišni lektori sa studentima rade na različitim vrstama tekstova kako bi postigli najviše razine komunikacijske i interkulturne kompetencije te kritički i znanstveno pristupali obradi i prevođenju tekstova. Za izlaganja predlažemo dva široka tematska skupa, unutar kojih izdvajamo neke od mogućih vidova razrade tema:

1. Svjetovi u jeziku

 • jezik i jezična slika svijeta (morfologija, sintaksa, semantika, frazeologija)
 • univerzalno i specifično u jeziku
 • jezik i rod
 • jezična slika svijeta u poučavanju jezika
 • lingvokulturološki pristup jeziku – kulture u jeziku (etaloni, stereotipi, mitologemi, simboli, običaji, rituali itd.)
 • kognitivni pristup jeziku – mentalni svjetovi u jeziku, metafora i metonimija
 • jezik u dijakroniji – promjene u svijetu i promjene u jeziku, jezične politike
 • translatološki pristup jeziku – prijevod kao posrednik između jezičnih svjetova, nacionalno-specifično u prijevodu
 • sociolingvistički pristup jeziku – standardni jezici i sociolekti
 • jezik i leksikografija – rječnik kao odraz svijeta
 • metajezici, terminologija
 • višejezičnost


2. Jezik u svijetu

 • jezik i politika – politička korektnost, javni diskurs, planiranje jezika, jezična manipulacija
 • jezik i mediji – jezik reklame, novinski diskurs, jezične strategije u medijima, jezik novih medija
 • jezični identiteti – individualni, kolektivni, nacionalni, lokalni, urbani, materinski jezik i nacionalni identitet
 • jezik i globalizacija
 • jezici u kontaktu

Jezici skupa: hrvatski i engleski
Prijava izlaganja treba sadržavati naslov izlaganja, sažetak izlaganja (250 – 300 riječi) te ključne riječi izlaganja (najviše pet). Zbog očuvanja anonimnosti u postupku recenziranja sažetak ne smije sadržavati ime i prezime autora. Bez obzira izlaže li autor na hrvatskome ili engleskome jeziku, naslov izlaganja, ključne riječi i sažetak trebaju biti priloženi na oba jezika (hrvatskome i engleskome). U sažetku treba jasno navesti istraživački problem koji će se predstaviti u izlaganju, teorijski okvir i korištenu metodologiju, kao i pretpostavljeni znanstveno-stručni doprinos.
Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnika HDSL-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Molimo da naslov poruke bude sljedeći: HDSL – prijava za skup.
Krajnji rok za prijavu izlaganja je 4. siječnja 2021., a obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će dobiti do 15. siječnja 2021.
Knjižica sažetaka bit će dostupna u elektroničkom obliku.

Kotizacija
Kotizacija uključuje troškove tiskanja radova u zborniku koji ćemo izdati nakon konferencije.
Kotizaciju plaćaju svi sudionici skupa, izlagači (autori i suautori) i slušači.
Studenti su pozvani na slušanje izlaganja bez obveze plaćanja kotizacije.
Iznos kotizacije:
Izlagači članovi: 100 kn
Izlagači nečlanovi: 200 kn
Slušači članovi: 50 kn Slušači nečlanovi: 100 kn
Rok za plaćanje kotizacije: 30. siječnja 2021.
HRVATSKO DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH LEKTORA

Iznos članarine:
Podsjećamo članove na obnovu članstva u Hrvatskom društvu sveučilišnih lektora – članarinu za 2021. godinu (100 kn) treba uplatiti do 30. siječnja 2021. godine.
Uplate je moguće izvršiti općom uplatnicom ili internet bankarstvom, na žiro račun Društva.

Uplate: Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
OIB: 37900612158
Matični broj: 4915127
Ulica Ivana Lučića 3 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR2723600001102722753
Poziv na broj: 00-upisati svoj OIB
Opis plaćanja: Ime i prezime, Skup HDSL-a, 2021.

Važni datumi: 

 • Prijava: 04.01.2021. 
 • Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 15.1.2021.
 • Uplata kotizacije: 30.1.2021.
 • Održavanje skupa: 25.2.–26. 2.2021.

Organizacijski odbor
Ivančica Banković-Mandić, Ivana Bašić, Vesna Deželjin, Anita Hrnjak, Marko Majerović, Darko Matovac, Inja Skender Libhard, Marina Zubak Pivarski

Programski odbor
Ivančica Banković-Mandić, Ivana Bašić, Vesna Deželjin, Dubravka Dubravec Labaš, Daša Grković, Anita Hrnjak, Josip Lasić, Marko Majerović, Branka Oštrec, Daliborka Sarić, Inja Skender Libhard, Sanda Lucija Udier, Marina Zubak Pivarski

Srdačno vas pozivamo da se odazovete pozivu na Drugi znanstveno-stručni skup Hrvatskih sveučilišnih lektora.
Molimo vas da proslijedite poziv zainteresiranim kolegama i institucijama za koje mislite da bi im ova konferencija mogla biti zanimljiva i korisna.

logo hdsl bijeli

Sva prava pridržana © 2023 HDSL

Izrada stranice SIBOSWEB

HDSL