aktivnosti

Predavanja

Predavanja

Drugi znanstveno-stručni skup Hrvatskog društva sveučilišnih lektora: Raspored izlaganja

Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a održat će se online 25. i 26. veljače 2021. godine.

Cilj je skupa prikazati odnos jezika i svijeta u sveučilišnoj jezičnoj nastavi i šire. Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora organizacijom ovog znanstveno-stručnog skupa nastoji, između ostaloga, promovirati ulogu lektora u znanstvenoj i nastavnoj zajednici. Sveučilišni lektori sa studentima rade na različitim vrstama tekstova kako bi postigli najviše razine komunikacijske i interkulturne kompetencije te kritički i znanstveno pristupali obradi i prevođenju tekstova.

RASPORED IZLAGANJA

Za pruzimanje rasporeda u PDF-u klikni OVDJE.

ČETVRTAK, 25. veljače 2021.

Jutarnji blok

 Poveznica: https://us02web.zoom.us/j/87669136091?pwd=NHNiTmtzNno0ejVvbXpXa2pyYmJIUT09

 Kontakt telefon: 091 536 0618 (Marina Zubak Pivarski)

 Moderatori: Ivana Bašić i Anita Hrnjak

Uvodna riječ

In memoriam
Zvonimir Novoselec

Ivančica Banković-Mandić, predsjednica Hrvatskog društva sveučilišnih lektora

Ivana Bašić, članica Upravnog odbora Hrvatskog društva sveučilišnih lektora

9.00–9.15

Plenarno izlaganje

Branka Barčot: LINGVOKULTUROLOŠKI RJEČNIK I VERBALNE ASOCIJACIJE U P(R)OUČAVANJU LEKSIKA

9.15–10.00

Izlaganje 1

Anita Hrnjak: Kulturološki potencijal ruske frazeologije utemeljene na gastronomskoj metafori u
poučavanju ruskoga kao stranog jezika

10.00–10.25

Izlaganje 2

Ninoslav Radaković: Slika psa u hrvatskim i bugarskim frazemima

10.30–10.55

Izlaganje 3

Ivana Bašić: Tko je upao u američki Kongres?

11.00–11.25

Izlaganje 4

Inja Skender Libhard i Sonja Strmečki Marković: Corona-Deutsch ili o nastajanju novih riječi u njemačkome u doba
korone i o njihovom prevođenju na hrvatski

11.30–11.55

Izlaganje 5

Martina Pavić: Ustaljenost internacionalizama i pridjeva domaćega podrijetla u hrvatskome medicinskom nazivlju

12.00–12.25

 

Popodnevni blok

 Poveznica: https://us02web.zoom.us/j/85398276288?pwd=QTVHdTNsQVFCbXk2bGtzbEJGYVdjZz09

 Kontakt telefon: 091 580 8020 (Anita Hrnjak)

 Moderatori: Ivančica Banković-Mandić i Inja Skender Libhard

Plenarno izlaganje

Renata Geld: VIŠEMODALNO STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA – KONCEPTUALNA INTEGRACIJA U OFFLINE
PROCESIRANJU DRUGOGA JEZIKA

14.00–14.45

Izlaganje 1

Davor Krsnik: Iskazivanje subjektivnih stavova modalnom konstrukcijom

14.50–15.15

Izlaganje 2

Ranka Đurđević: Želimo li što hoćemo? – Glagoli željeti i htjeti kao prijelazni i modalni u hrvatskome

15.20–15.45

Izlaganje 3

Marta Petrak: Prostor u jeziku par excellence: usporedba bliskoznačnih prijedloga sous (francuski) i pod (hrvatski)

15.50–16.15

Izlaganje 4

Darja Damić Bohač: Francuski kroz stoljeća u modernoj nastavi jezika

16.20–16.45

Izlaganje 5

Adrian Beljo i Lucia Miškulin Saletović: Tekstne vrste i tipografsko oblikovanje

16.50–17.15

Izlaganje 6

Marija Spajić: Citati u romanu Kuga i kolera Patricka Devillea – prijevodne strategije

17.20–17.45

 

PETAK, 26. veljače 2021.

Jutarnji blok

 Poveznica: https://us02web.zoom.us/j/84723604492?pwd=L1hCbVlzQURFQjN1bkJ5VndPaEFnQT09

 Kontakt telefon: 091 536 0618 (Marina Zubak Pivarski)

 Moderatori: Sanda Lucija Udier i Anita Hrnjak

Plenarno izlaganje

Anita Peti-Stantić: INTELEKTUALNI VOKABULAR MLADIH

9.00–9.45

Izlaganje 1

Vesna Deželjin i Sandra Mardešić: Strategije kroatofonih studenata pri čitanju na talijanskom jeziku i njihovi stavovi o učinkovitosti
čitanja u procesu ovladavanja tim jezikom

9.50–10.15

Izlaganje 2

Vanda Maržić-Sabalić i Nada Filipin: Talijansko-hrvatska dvojezičnost u sveučilišnoj lektorskoj nastavi

10.20–10.45

Izlaganje 3

Helena Stranjik: Život s dva jezika (pogledom pripadnika češke manjine u Hrvatskoj)

10.50–11.15

Izlaganje 4

Kristina Katalinić: Izazovi u prevođenju: mađarsko-hrvatske nepodudarnosti gramatičkoga roda u studentskim prijevodima

11.20–11.45

Izlaganje 5

Sanja Šoštarić : Gramatički rod imenica : neki vidovi problema u francuskom i hrvatskom jeziku

11.50–12.15

 

Popodnevni blok

 Poveznica: https://us02web.zoom.us/j/84615449102?pwd=VW5zMFdMS0xVa0ZWUFJoclNodlRoUT09

 Kontakt telefon: 091 501 0515 (Ivana Bašić)

 Moderatori: Ivančica Banković-Mandić i Marina Zubak Pivarski

Plenarno izlaganje

Lovorka Zergollern Miletić: HUMOR I POUČAVANJE

14.00–14.45

Izlaganje 1

Sanda Lucija Udier: Kultura kao sadržaj u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika – dvije perspektive

14.50–15.15

Izlaganje 2

Tvrtko Balić: Kineski jezik kao ekvivalent novogovora u stvarnome svijetu

15.20–15.45

Izlaganje 3

Lidija Orešković: (Ne)prihvatljivost stranog naglaska

15.50–16.15

Izlaganje 4

Ivančica Banković-Mandić: Odnos procjene i samoprocjene izgovora neizvornih govornika hrvatskog jezika

16.20–16.45

 Godišnja skupština Hrvatskog društva sveučilišnih lektora

 Poveznica: https://us02web.zoom.us/j/88231706858?pwd=dk5xUHJJQVE0S2FKZDlnL0FBaUxWUT09

17.00–17.45

 

Rezervna poveznica za sve sekcije u slučaju tehničkih problema:
https://us02web.zoom.us/j/88371259095?pwd=YStlUGVPZ0t4ZUZEeWVXYmxoTHo5QT09

logo hdsl bijeli

Sva prava pridržana © 2024 HDSL

Izrada stranice SIBOSWEB

HDSL